Codesoft - sw pro návrh čárových kódů

Codesoft | Lite | Pro | Enterprise | Runtime  | Další programy | Demoverze | Aktivace | Kontakty

Codesoft Enterprise - program pro návrh a tisk etiket s čárovými kódy

Codesoft Enterprise je nejvyšší prodávaná verze programu, ještě více rozšiřující možnosti verze PRO s odstraněním jejích některých omezení. Základní vlastnosti:

  • Codesoft Enterpriserozšířený počet lineárních druhů čárových kódů na 2/5, Aztec code, Bookland, Codablock, Codabare, Code 11, Code 39, Code 128, Code CIP, , EAN 8, EAN 13, German post,  Maxicode, MSI, Postnet, UCC a UPC, Vericode, Zip, ale i 2D čárové kódy Datamatrix a PDF 417.
  • při tisku k dispozici buďto interní dodané ovladače termotiskáren, ale lze také tisknout s využitím ovladačů dodaných výrobci tiskáren pro Windows (tedy i na jiných typech tiskáren jako laserových nebo ink-jet),
  • určena pro rozšířené použití pro návrh a tisku  statických i dynamických etiket, má k dispozici zamykání vlastností a pozic objektů na etiketě
  • umožňuje vkládání variabilních graf. obrázků, napojení na veškerá databázová rozhraní včetně  SQL, import přes FTP, export etikety jako grafiku, ukládání a tisk logu průběhu tisku, ...
  • Plná podpora programování Smart Label etiket (RFID tagy) během tisku na příslušně vybavených termotiskárnách
  • nemá žádné omezení na počet současně připojených tiskáren a to jak s využitím interních ovladačů, tak i externích dodaných výrobci tiskáren

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho internetového obchodu, který najdete na adrese http://eshop.profiprint.cz